ukryj
pokaż

Rejestracja:

(0-77) 441 6004

from canada cost of femara per day, meds femara online dosage, no prescription needed wellbutrin, kidney pain after taking order strattera online and alcohol side effect, free samples strattera online how much, using for cost of retin-a-gel-0-1- nhs prescription, viral shedding on generic retin-a-gel-0-1- mg dosage for shingles
Home
Rejestracja: Budynek przyszpitalny (77) 441 60 04, (77) 441 60 05
Rejestracja: Budynek przyszpitalny (77) 441 60 04, (77) 441 60 05
Polskie Towarzystwo Onkologiczne Oddział w Opolu

 

 

"Biała Sobota" - 17 października 2015

    Tegoroczna październikowa Biała Sobota w Opolskim Centrum Onkologii (Opole, ul. Katowicka 66 A), zwana też Dniem Drzwi Otwartych, odbędzie się 17 października, dokładnie w obchodzonym od lat Dniu Walki z Rakiem Piersi.

13 październik 2015

Czytaj więcej...

31 maja – Światowy Dzień Bez Tytoniu

31 maja – Światowy Dzień Bez Tytoniu

31 maja – Światowy Dzień Bez Tytoniu

 

Stop nielegalnemu (i nie tylko) obrotowi wyrobami tytoniowymi

Co można powiedzieć o nałogu palenia papierosów na łamach periodyku, poświęconego problemom chorób nowotworowych oraz ich profilaktyki ? Oczywiście tylko to, jak bardzo szkodliwy to nałóg,

19 maj 2015

Czytaj więcej...

Nie! dla reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu

Nie! dla reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu

 

Wprowadzenie zakazu reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu w Polsce miało wymierne korzyści zdrowotne i społeczne. Badania Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pokazują, że odsetek 13-15-letnich dzieci, którym w ramach promocji oferowano bezpłatną próbkę papierosów spadł w Polsce z 46% w 1999 r. do 20% w 2009 r.  Po wprowadzeniu zakazu reklamy i promocji tytoniu spadła także częstość palenia przez dzieci w Polsce, np. u 15-16-letnich chłopców z 32% w 1998 r. do 23% w 2010, a u dziewcząt w tym wieku z 28% do 19%.
Wyniki ww. badań nie oznaczają, że reklama, promocja i sponsorowanie tytoniu zniknęło w polskiej przestrzeni publicznej. Wciąż zdarza się, że obowiązujący w Polsce zakaz reklamy jest nieprzestrzegany. Badania Global Adult Tobacco Survey (GATS) wskazują, że z jakąkolwiek formą reklamy lub promocji papierosów styka się wciąż co czwarty Polak, w tym 37% Polaków w wieku 15-30 lat . Wielkim problemem pozostaje wykorzystywanie różnych form kryptoreklamy w punktach sprzedaży, promocji wyrobów tytoniowych w Internecie, a także zamieszczanie logo lub marki producentów na produktach innych branż, np. na wyrobach odzieżowych. Na koniec, zarówno konsumenci wyrobów tytoniowych, jak i niepalący są wciąż narażeni na postrzeganie symboli i przekazów marketingowych na opakowaniach wyrobów tytoniowych, a w ostatnich latach także na reklamę i promocję tzw. e-papierosów.
Dlatego konieczne jest:
1/ bardziej skuteczne kontrolowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych zarówno przez instytucje państwowe (np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, policja, straż miejska), jak i organizacje obywatelskie,
2/ wyeliminowanie istniejących luk prawnych, np. poprzez wprowadzenie zakazu prezentowania i umieszczania wyrobów tytoniowych w widocznych miejscach w punktach sprzedaży, umieszczania symboli i marek tytoniowych na innych produktach rynkowych, a także wprowadzenie ujednoliconych opakowań tytoniowych (w jednym kolorze, bez logotypów tytoniowych, z co najmniej 75% ostrzeżeniami zdrowotnymi na obu największych stronach opakowania),
3/ zorganizowanie kampanii edukacyjnych i medialnych, mających na celu uświadomienie społeczeństwu polskiemu, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, w jaki sposób przemysł tytoniowy wpływa na ich postawy i zachowania zdrowotne.
Niektóre z proponowanych tu zmian zostały już wprowadzone w niektórych krajach świata (np. w Australii, Islandii, Kanadzie), są też przedmiotem dyskusji nad proponowaną przez Komisję Europejską Dyrektywą dotyczącą wyrobów tytoniowych. Tegoroczny Światowy Dzień Bez Tytoniu jest więc dobrą okazją do rozpoczęcia publicznej debaty na ten temat także w Polsce, debaty, której wynikiem ma być istotna zmiana polityki zdrowotnej państwa, a w następstwie poprawa zdrowia jego obywateli, przede wszystkim dzieci i młodzieży. 
Prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński i Krzysztof Przewoźniak
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskie

 

04 grudzień 2014

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu 

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich rodzajów schorzeń nowotworowych.

Opieką onkologiczną obejmuje wszystkich mieszkańców Opolszczyzny chorych na nowotwory, a także z województw sąsiednich. Co roku rośnie liczba pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Onkologii.