Dyrekcja Opolskiego Centrum Onkologii informuje wszystkich pacjentów,

że dzień 24 grudnia 2018 r.
został ustalony dla naszego zakładu jako dodatkowy dzień wolny od pracy
w zamian za 12.11.2018.

 

W związku z powyższym informujemy, iż w w/w dniu nieczynne będą Poradnie Specjalistyczne , natomiast Oddziały Szpitala będą pełniły dyżury, jak w dni świąteczne.