Od 2016 roku w naszym centrum onkologii działa wielodyscyplinarny zespół zajmujący się diagnostyką i leczeniem kobiet chorych na raka piersi. Jest to zespół lekarzy, radioterapeutów, psychoonkologów i fizjoterapeutów, pielęgniarek który stara się o uzyskanie akredytacji Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego. Musieliśmy spełnić wysokie wymagania by móc gościć 7-8 stycznia przedstawicieli Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego - prof. Ruben Orda i prof. Tadeusz Pieńkowski. Dwa dni profesorowie oceniali jakość prowadzonej skoordynowanej opieki nad chorymi na raka piersi. W kwietniu poznamy wyniki przeprowadzonej akredytacji.

Oddział Onkologi Klinicznej, Dyrektor M.Staszewski z dr B. Radecką OOK, prof. R. Orda z lek. j. Hudała-Klecha, na drugim planie prof. T. Pieńkowski z lek. T. Sachańbiński Akcelerator do naświetlania pacjentów.

Wizyta u psycholożek. Rejestracja diagnostyki obrazowej - Rezonans Magnetyczny